Kachlová kamna

 

Kachlová kamna se nechají stavět několika způsoby . Základním zdrojem vytápění obytného prostoru je plášť kamen . Ten  se natápí vnitřním topeništěm a tahy, které mají až 10m délky . Plášť kamen může být kachlový, omítaný.Lze kombinovat různé tvary dle vybrané keramiky. Kachlová kamna mají úžasnou vlastnost dlouhodobosti sálání a přikládání.Interval přikládání může být až 12 h. Kamna se dají stavět  moderní metodou, kdy tahy jsou bez kontaktu s pláštěm a převod tepla je zajištěn uzavřeným cirkulujícím vzduchem, nebo klasickým způsobem stavby na hlínu, kde převod tepla z tahu je přímo do pláště kamen.

Typově se dají rozdělit na   -akumulační sálavé

– teplovzdušné konvenkční.

Akumulační kamna se vyznačují pomalejším náběhem tepla, ale daleko delším dobou vydávání tepla. Je to způsobeno především velkou hmotností použitého materiálu ,který má velkou nasákavost tepelné energie. Tyto kamna se využívají především pro dlouhodobé vytápění.

 

Teplovzdušná kamna jsou zpravidla kamna, kde se  kombinuje akumulace pláště a konvenkce teplého vzduchu ,který se přivádí do vnitřního prostoru kamen a dále rozvádí do vytápěného  prostoru .Taková kamna jsou oblíbená zejména pro rychlé natopení obytného prostoru.

 

 

Typy stavěných  topenišť :

 

v případě zájmu nás prosím kontaktujte, popř. si s námi sjednejte osobní

konzultaci k vašemu projektu

 

Příklady realizací kachlových kamen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

code: ursiny.cz, design: sbtr, ©2010 Kamnařství Jan Pudil